1. Definicje

1.1 Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności cywilno - prawnych, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu.
1.2 Sprzedawca – Nordic Nutritions Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem Stara Iwiczna, Nowa 23 , 05-500 Piaseczno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000617476, numer  NIP: 123-131-77-08, REGON: 364418565.
1.3 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru, sposób dostawy i sposób płatności, miejsce wydania towaru, dane Klienta.
1.4 Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.biomed-pharma.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

2. Informacje ogólne

2.1. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.biomed-pharma.pl jest:

Nordic Nutritions Sp. z o.o.
Stara Iwiczna, Nowa 23
05 – 500 Piaseczno
NIP: 123-131-77-08

2.2 Niniejszy regulamin określa zasady, na których realizowane są zamówienia poprzez Sklep.
2.3 Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest tożsame z akceptacją przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu.
2.4 Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą produktów będących w jego ofercie oraz udzielaniem informacji o produktach.
2.5 Zamówienia w sklepie internetowym może składać każdy, kto posiada zdolność do czynności cywilno-prawnych.
2.6 Zamówienia w sklepie internetowym można realizować poprzez sklep internetowy oraz e-mail: info@nordicnutritions.pl
2.7 Zamówienia w sklepie internetowym można składać bez rejestracji lub rejestrując się. Rejestracja umożliwia utworzenie konta w sklepie internetowym, za pomocą którego można każdorazowo dokonywać zakupów i sprawdzać informacje o statusie realizacji zamówienia.
2.8 Zamówienia z adresem dostawy poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej nie będą przyjmowane ani realizowane.
2.8 Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych na potrzeby zamówienia oraz w celach marketingowych. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania lub usunięcia.
2.9 Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub życzeniem Klienta albo na żądanie uprawionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
2.10 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do błędów w opisie, jak i zdjęciach produktów. 

3. Realizacja zamówień

3.1 Zamówienia można składać poprzez stronę www Sklepu, 24 godziny na dobę przez cały rok. Ich realizacja odbywa się od poniedziałku do czwartku. Zamówienia nie są realizowane w piątki, soboty, niedziele oraz dni świąteczne i wolne od pracy. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni, w które zamówienia nie będą realizowane, po uprzednim powiadomieniu na stronie internetowej sklepu.
3.2 Przy składaniu zamówienia należy podać adres e-mail i/lub telefon kontaktowy. Dane te są niezbędne do poinformowania Klienta o przyjęciu zamówienia i statusie jego realizacji.
3.3 Złożenie zamówienia na dany produkt nie daje gwarancji jego dostępności w magazynie. W przypadku braku danego produktu lub jego niewystarczającej ilości, Klient zostanie o tym poinformowany. W tym przypadku Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia lub wyrazić zgodę na realizację zamówienia na pozostałe dostępne produkty. 
3.4 Po zatwierdzeniu zamówienia przez Klienta produkty z koszyka są usuwane. Informacje o zamówieniu można od tej chwili uzyskać w zakładce Moje konto (dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników).
3.5 Do każdej transakcji zostanie wystawiony dokument potwierdzający zawarcie umowy kupna-sprzedaży w postaci paragonu. Dokument ten zostanie każdorazowo dołączony do przesyłki. 
3.6 Zamówienia potwierdzone, ale nieopłacone zostaną anulowane po 7 dniach od ich złożenia, bez uprzedniego powiadomienia.
3.7 Zamówienia złożone nieprawidłowo, wzbudzające wątpliwości osoby przyjmującej oraz składane przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu nie będą realizowane.
3.8 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży nie później niż w dniu realizacji zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

4. Zakupy

4.1 Wszelkie informacje o produktach umieszczone są na stronie www.biomed-pharma.pl, w szczególności cena, wizualizacja opakowania, składniki, wielkość opakowania i sposób przyjmowania. Cena podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT.
4.2 Złożenie zamówienia i jego akceptacja odbywa się w kilku etapach. W każdym etapie Klient informowany jest o kolejnym kroku postępowania. 
4.3 W celu dokonania zakupu należy umieścić produkty z oferty sklepu internetowego w koszyku za pomocą przycisku „do koszyka”, znajdującego się przy prezentacji każdego produktu.
4.4 Produkty dodane do koszyka pozostają w nim do momentu ich usunięcia przez Klienta lub potwierdzenia zamówienia. Produkty umieszczone w koszyku pozostają w nim także po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu.
4.5 Do każdego zamówienia Klient może dopisać uwagi, co do realizacji zamówienia. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem ich wypełnienia, jednak zastrzega sobie prawo do ich niewykonania i nie bierze odpowiedzialności za błędy zapisane przez Klienta w uwagach.
4.6 Klient może również wyrazić wolę zakupu towaru poprzez umieszczenie swojego numeru telefonu w odpowiednim okienku na stronie internetowej. Sprzedawca skontaktuje się wtedy z klientem w najkrótszym możliwym terminie, w celu telefonicznego przyjęcia zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie, w pewnych okolicznościach do realizacji zamówienia tylko w opcji przedpłaty.

5. Płatności

5.1 Ceny produktów pokazanych w Sklepie nie uwzględniają kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów za wybraną formę płatności.
5.2 Do każdej kwoty zamówienia doliczany jest koszt wysyłki, inny w zależności od rodzaju dostawy wybranej przez Klienta, chyba, że aktualnie obowiązująca promocja mówi inaczej.
5.3 Możliwe formy płatności:

  • przelew na konto (przedpłata) – wpłaty należy dokonywać na numer konta podany na zamówieniu. Numer widoczny jest po złożeniu zamówienia. 
  • płatność za pobraniem – wpłaty należy dokonywać gotówką lub kartą kurierowi, który dostarczył zamówiony towar.
  • płatność elektroniczna realizowana przez serwis Bluemedia.pl, prowadzony przez firmę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie. Dostępne formy płatności: karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz szybkie przelewy online i blik.

5.4. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, żeby zidentyfikować nadawcę przelewu i połączyć z zamówieniem, jednak w przypadku trudności z ustaleniem numeru zamówienia opłaconego przelewem, zamówienie nie będzie zrealizowane, a pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego zostały wysłane.

6. Dostawa

6.1 Zamówienia wysyłkowe będą dostarczane pod adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Sklep internetowy nie bierze odpowiedzialności za błędne dane wysyłkowe wpisane przez Klienta.
6.2 Wysyłka zamówień odbywa się w ciągu 1-3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w przypadku przesyłek pobraniowych oraz opłaconych kartą i szybkim przelewem (termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji) lub w ciągu 1-3 dni po odnotowaniu wpłaty na konto w przypadku przedpłaty.
6.3 Paczki dostarczane są wyłącznie przez firmę kurierską.
6.4 Opłaty za dostawę produktów każdorazowo określone są w trakcie procesu składania zamówienia przez Klienta i wynoszą:

  • Wysyłka kurierem  - przelew zwykły, płatność elektroniczna (kartą, szybki przelew) – 15 złotych
  • Wysyłka kurierem  - pobranie - 20,00 zł 

6.5 Klient zobowiązany jest do odbioru przesyłki pod wybranym przez siebie adresem we wskazanym dniu dostawy lub przekierowania paczki pod inny adres. W przypadku bezskutecznej dostawy sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta wynikającymi z tego kosztami.

7. Zwroty i reklamacje

7.1 Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu liczy się od dnia, w którym nastąpiło objęcie towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W tym celu należy złożyć stosowną informację o odstąpieniu od umowy (wzór do wypełnienia znajduje się tutaj).
7.2 Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów zapłaty, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, a Sprzedawca się na to zgodzi. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta".
7.3 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania i sprawdzenia zwracanego towaru. 
7.4 Informacje o zwrotach  i reklamacjach przyjmowane są wyłącznie pisemnie na adres mailowy: info@nordicnutritions.pl
7.5 Przyjmowane są wyłącznie zwroty towaru w nienaruszonym, nienoszącym śladów używania opakowaniu.
7.6 W przypadku zwrotu w trybie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, koszty zwrotu pokrywa Klient.

8. Reklamacje

8.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni od daty jej wpływu do Sklepu.
8.2 Reklamacje dotyczące uszkodzeń produktów powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania, w obecności osoby doręczającej przesyłkę z firmy kurierskiej, protokołu reklamacyjnego bądź też na podstawie dokumentacji fotograficznej sporządzonej niezwłocznie po rozpakowaniu przesyłki i stwierdzeniu wad towaru.
8.3 Koszty odesłania towaru pokrywa Sprzedawca tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i maksymalnie do kwoty 20 złotych za przesyłkę.
8.4 Adres właściwy do zwrotu towaru to adres Sprzedawcy.
8.5 W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę mailowo lub telefonicznie. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby rozwiązać sytuację.

9. Postanowienia końcowe

9.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
9.2 Wszystkie zdjęcia i treści umieszczone na sklepie www.biomed-pharma.pl są własnością Sprzedawcy. Kopiowanie ich bez zgody jest zabronione. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w prezentowanej ofercie w dowolnym momencie. 
9.3 Sprzedawca może odmówić Klientowi prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta regulaminu, w szczególności gdy:

  • Klient podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, uporczywie nie odbiera zamówionych przesyłek itp.
  • Klient dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

9.4 Promocje i rabaty w sklepie nie łączą się, chyba że postanowienia danej promocji wyraźnie stanowią inaczej.
9.5 Sklep internetowy posługuje się również plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty sklepu internetowego.
9.6 Regulamin wchodzi w życie 01.12.2017 roku i jest obowiązujący do odwołania.

NASI PARTNERZY
Free shipping

Wysyłki kurierskie

Money

Płatności internetowe

Delivery

Możliwość zwrotu towaru